Iaidó - Meč přátelství - Juko no katana 2013

Dne 23.března 2013 proběhl seminář iaidó a kendó Juko no katana, který pořádáme vždy u příležitosti výročí přijezdu našeho japonského přítele a poradce pana Ryuichiro AKAIE.

Tento mladý japonský učitel strávil v našem dójó několik let a velkou měrou se zasloužil o náš růst v japonských budó, zejména v iaidó, kendó, tankendó a zvláště v Katayama hóki ryu- staré tradiční škole, která kdysi bývala ucelenou bojovou tradicí a věří se, že výukové osnovy původně zahrnovaly iaijutsu, kenjutsu, sojutsu, naginata jutsu, jojutsu a kumitachi jujutsu. Do současnosti přežila tím, že se zaměřila na umění iaijutsu a kenjutsu.
juko_no_katana_2013.jpg
Protože naším cílem je následovat tuto starou tradici a dle slov mého učitele p. Asady jsou iaidó a kendó dvě kola jednoho vozu, praktikujeme tato cvičení od základů. Tento seminář byl zaměřen nejen na správné technické provedení jednotlivých kata, ale především na uvědomování si vlastní osoby a na způsoby, jimiž je možno toto studovat a sledovat,v neposlední řadě pak i na vnímání soupeře.
p3230244.jpg
Chtěl bych všem účastníkům, kteří přijeli ze severu naší republiky, ale i Pražským, Třeboňským či místním poděkovat za příkladné úsilí, které vynaložili na úspěšné zvládnutí semináře. Věřím, že si odnesli zajímavé poznatky a že, jak se většina nechala slyšet, budou rádi pokračovat na některém z dalších cvičení.

Foto za semináře.
Vojtěch ŠTREJN