Historie oddílu

Historie klubu FUDOSHINKAI České Budějovice

Jak to začalo?

Jednoho listopadového dne roku 1992 jsem objevil v časopise Budo magazín článek o kendo, který mě a mého kamaráda velmi zaujal. Rozhodl jsem se napsat na kontaktní adresu a společně jsme čekali na odpověď.
Jak jsem byl mile překvapen, když jsem do týdne ( 26.11.1992) obdržel dopis psaný úhledným rukopisem, který nabízel možnost cvičení a nežádal žádné finance.

Jdeme do toho, prosím, poraďte.

,,Nejprve shromážděte dostatečný počet zájemců a sežeňte si tělocvičnu,¨ zněla první rada, kterou jsme dostali od pisatele článku a dopisů, pana Vladimíra Hotovce.

Od té doby se stal můj byt místem, kde si podávali ruce zájemci o cvičení kendó a neznámé iaidó.

Za pomoci Komise bojových umění se podařilo zajistit tělocvičnu a dnem D se v mém životě stal
5. červen roku 1993.
Před výstavištěm Země živitelka jsem se setkal poprvé s člověkem,
který výrazným způsobem ovlivnil běh mého dalšího života.
V tento den proběhla v našem městě historicky první ukázka iaidó a kendó - cvičení s japonským mečem.
Byli jsme nadšeni a bylo rozhodnuto.
České Budějovice dostaly dar v podobě dvou nových japonských bojových umění.
Iaidó-cesta okamžité reakce, kendó - cesta meče.

Pak již následoval běh událostí.

Prosím, pojďte se o ně podělit.

Vojtěch Štrejn - prezident Fudoshinkai Asadakan dójó

................................................................................................................

Nejprve jsem navštívil prázdninový seminář iaidó v Praze, na který mě pozval p.Vladimír Hotovec.

Pak jsem založil iaidó dójó pod KBU České Budějovice a od září jsme začali pravidelně cvičit.

Učitelem se stal p.Vladimír Hotovec, který dojížděl na sobotní semináře do Českých Budějovic.

Začátkem dalšího roku ( 1994) jsme po zahajovacím semináři začali pravidelně cvičit i kendó, se kterým

nám vydatně pomáhal brazilský učitel p. Fernando Magalhaes.

Od těchto okamžiků jsme cvičili iaidó i kendó.

Dójó přijalo název Fudoshinkai, a stalo se druhým v ČR, kde se vyučovala japonská bojová umění

samurajského meče.

Výuku jsem vedl s podporou p. Vladimíra Hotovce a p. Fernanda Magalhaese.

Dalším důležitým okamžikem bylo v roce 2005 zahájení cvičení staré samurajské tradice Katayama hóki ryu.

Studium bylo povoleno senseiem K. Asadou (Saineikan dójó Kyotó), který povolil mou výuku (stal jsem se

jeho žákem). Výuku zde vedl pan R. Akai od roku 2005 do roku 2007, který přijal pozvání k pobytu v mém

domě.

5.6.1993 - pořádána první ukázka kendó a iaidó v Českých Budějovicích pod vedením p. Vladimíra Hotovce a p. Petra Pauera
bez_n_zvu2.jpg

5.6.1993 - první ukázka kendó a iaidó v Č.Budějovicích

1993
vznik klubu iaidó pod KBU v Českých Budějovicích - vedoucím klubu se stal p.Vojtěch Štrejn
• účast na prvním semináři iaidó ( srpen 1993) v Praze (V.Štrejn a V.Červený)
• 18.9. první seminář iaidó v Č.Budějovicích pod vedením Vladimíra Hotovce
1.jpg

• 23.10. seminář iaidó - učitel: Vladimír a Miloslav Hotovcovi
• 27.11. účast na I.Budoslavnosti v Praze ( Štrejn V., Hofmann I.)
1994

• 13.2. seminář iaidó v Č.Budějovicích - učitel: Vladimír Hotovec
• 27.3. první seminář kendó v Č.Budějovicích- učitelé: V.a M.Hotovcovi a Fernando Magalhaes
t_i_u_itel_.jpg

• 15.5. seminář iaidó v Č.Budějovicích - učitel: V.Hotovec
• 28.5. ukázka iaidó v Písku na pozvání V.Hotovce
• 1.6. ukázka iaidó na Dni dětí v Č.Budějovicích
• 24.9. ukázka iaidó na II.ročníku Českobudějovickém poháru karate
• 8.10. seminář iaidó a kendó v Č.Budějovicích - učitel: V.Hotovec
• 9.10 ukázka iaidó a kendó v Pelhřimově
• 14.12. ukázka iaidó a kendó 30.výročí založení SK Pedagog Č.Budějovice

1995
• 10.2. účast na II.Budoslavnosti v Praze
• 11.2. zvolení názvu FUDOSHIN KAI České Budějovice
• 4.3. seminář iaidó a kendó - učitelé: V.a M.Hotovcovi
• 11.3. ukázka iadó a kendó v Nýrsku
• 13.5. účast na semináři kendó v Praze, složení zkoušek na 4., 5. a 6. stupeň (Štrejn V., Neubauer P. a Červený V.)
• 13.5. přijetí klubu do ČMAK
• 20.5. ukázka kendó na MR v Tae kwon do v Č.Budějovicích
• 30.5. ukázka kendó na soustředění Musado v Dobříši
• 17.6. účast na turnaji kendó v Praze (2. místo v družstvech a 1. místo v jednotlivcích)
• 7.10. ukázka kendó v Jindřichově Hradci (Štrejn V., Neubauer P. a Červený V.)
• 12.10. ukázka iadó a kendó na Gymnáziu Česká
• 11.11. účast na semináři rozhodčích v kendó
• 18.11. seminář iaidó ve Strakonicích pro oddíl Pět kruhů (Štrejn V., Neubauer P., Březina P. a Červený V.)
• 25.11. účast na Pražském poháru kendó (Neubauer P., Červený V. a Tůma M.)
• 2.12. I.ročník Banri ikku - turnaj kendó (13 závodníků ze 3 oddílů - 2. místo Neubauer P., 3. místo Závora J. a BFS Štrejn V.)
100_0099-n1.jpg
i.ro_n_k_banri_ikku.jpg

1996

• 20.1. druhý seminář iaidó ve Strakonicích
• 18.2. účast na III.Budoslavnosti v Praze ( Štrejn V.a Neubauer P.)
• 16.3. seminář iaidó a kendó učitel: V.Hotovec
• 13.4. seminář iaidó - I.Jarní meč - vedl Štrejn Vojtěch
• 14.4. ukázka iaidó a kendó v Pelhřimově
• 20.4. seminář kendó pro jihočeský region
• 11.5. seminář kendó pro jihočeský region
• 7.6. II.ročník Banri ikku turnaj kendó (16 závodníků ze 3 oddílů)
• 8.6. seminář kendó učitelé: Y.Suzuki Japonsko, V. a M- Hotovcovi)
• 16.6. zkoušky kendó Praha- 2. kyu -Štrejn V. a Neubauer P., a 4. kyu -Červený V.
• 30.6. seminář iaidó pro jihočeský region
• 1.9. založen oddíl kendó pro mládež ( 23 dětí), vedoucím se stal Štrejn Vojtěch
zalo_en_odd_l_kendo_pro_ml_de_23_d_t_vedouc_m_se_stal_trejn_vojt_ch.jpg

• 5.10. seminář iaidó - Podzimní meč
• 7.12 seminář kendó, učitel: M.Hotovec

1997
• 25.1. seminář iaidó v Č.Budějovicích
• 15.2. seminář iaidó v Č.Krumlově a založení oddílu Gishin kan
• 2.3. pořádána první slavnost bojových umění v Českých Budějovicích - VEČER S BUDÓ (kendó, judó, aikidó, karatedó a iaidó) ve spolupráci s japonským velvyslanectvím v Praze- (I. Shoji) a Kenyukanem Praha (V.Hotovec)
lrg-450-ve_er_s_budo.jpg
lrg-389-ve_er_s_bud_.jpg

• 12.4. seminář iaidó - Jarní meč
• 13.4. ukázka iaidó a kendó na Festivalu bojových umění v Pelhřimově
• 10.5. seminář kendó pro jihočeský region
• 31.5. III.ročník Banri ikku - turnaj kendo, ukázka kendó a iaidó na Dětském dnu letiště Planá ( Y.Suzuki, V.a M.Hotovcovi a Štrejn V.)
• 26.-27.7. letní škola kendó ( 5 účastníků)
• 25.10. seminář kendó pro jihočeský region
• 15.11. seminář iaidó - Podzimní meč (ukázka Hóki ryu- Janovský R.)
• 22.11. seminář kendó pro jihočeský region
• 13.12. zkoušky - kendó, Praha (7.kyu-děti- Trapek M., Hudeček G. a Koch P.)
• 20.12. účast na dětském dnu v Hradci Králové - kendó

1998
• červen: pořádán 4.ročník BANRI IKKU (V.Štrejn - 2. místo)
• září: R.Janovský odjíždí na roční pobyt do japonského Kyota, kde studuje kendó, iaidó a sadó

1999

• na Pražském poháru v Kendó V.Štrejn obdržel cenu Best fighting spirit (nejlepší bojový duch) a obsadil celkové 5.- 8. místo jako nejlepší z Čechů
lrg-390-na_pra_sk_m_poh_ru_v_kendo_v._trejn_obdr_el_cenu_best_fighting_spirit_nejlep_bojov_duch_a_obsadil_celkov_5.-_8._m_sto_jako_nejlep_z_ech_.jpg

• září: R.Janovský odjíždí na dvouletý pobyt do japonského Kyota, kde studuje kendó a iaidó

2000
• klub pořádá 5.ročník turnaje BANRI IKKU
- V.Štrejn na ME v Iaidó v Sittardu obsadil 3.místo a skládá zkoušky na 1.dan
lrg-451-me_iaido_2000_sittard_-_holandsko.jpg

ME IAIDO 2000 Sittard - Holandsko
-Vojtěch Štrejn , Vladimír.Hotovec a René Skupý

2001
• -V.Štrejn se účastní ME v kendó v italské Bologni
lrg-391-v._trejn_se_astn_me_v_kendo_v_italsk_bologni.jpg

ME KENDÓ 2001 Bologna - Itálie
Vojtěch Štrejn a Miloslav Hotovec - druhý učitel kendó

• R.Janovský odjíždí na roční pobyt do japonského Kyota, kde studuje kendó, iaidó a sadó
• klub pořádá 6.ročník Banri Ikku v Č.Budějovicích
• klub pořádá pod záštitou ČFK trenérské zkoušky 3.třídy (V. Štrejn získává
3.třídu trenér kendó, iaidó )
• V.Štrejn vede seminář iaidó v Polné (Kakushinkan)
lrg-452-semin_iaido_v_poln_.jpg

2002
• duben: V.Štrejn se účastní ME v kendó ve francouzském Nanntes
lrg-453-me_v_kendo_ve_francouzsk_m_nanntes.jpg
• květen: úspěšné složení zkoušek kendó v Praze(T.Fiala, M.Bartoš - 4.kyu; J.Pavelka - 4.kyu)
• květen: R. Janovský se vrací z ročního pobytu v Japonsku (udělen 3.dan v kendó)
• červen: klub pořádá 7.ročník Banri Ikku v Č.B.(5.- 8. místo V.Štrejn)
• červenec: Letní škola kendó v Budapešti - V.Štrejn skládá zkoušky na 1.dan kendó
• září: znovu založen klub dětí kendó
lrg-454-d_tsk_klub_2003.jpg

dětský klub - 2003 V.Štrejn, J.Pavelka, L.Laibrt,
T.Fiala, S.Blecha, V.Šedivý a M.Štrejn,

• říjen: V.Štrejn vede seminář iaidó v Polné
• listopad:účast na ME iaidó - Pappendal Holandsko (V.Štrejn skládá 2.dan iaidó)

2003
• zahájeno cvičení iaidó v Písku ( každé úterý-Štrejn V.)
• účast na Technika Cup Praha ( T.Fiala - 3.místo)
• seminář iaidó v Polné u Jihlavy (Štrejn V.)
polna.jpg

• -cvičení iaidó v Písku (Štrejn V.)
• seminář kendó Č.B. (M.Hotovec)
lrg-455-semin_kendo_.b._m.hotovec_.jpg

• -účast na kendó turnaji Kojika Cup - Belgie
• -ukázka kendó na dětském dnu Sokolů a v ZOO Hluboká n.Vltavou
• -pořádán Dětský den v dójó Fudoshin kai - Č.B.
lrg-456-d_tsk_den_v_dojo_fudoshin_kai.jpg
lrg-457-d_tsk_den_v_dojo_fudoshin_kai_2.jpg
lrg-458-d_tsk_den_v_dojo_fudoshin_kai_3.jpg

• -cvičení iaidó v Písku (Štrejn V.)
• -pořádán VIII.ročník Banri ikku-(T.Fiala - 3.místo)
• -účast na kendó turnaji-Brněnský drak ( L.Laibrt- 3.místo,M.Štrejn - 2.místo)
• účast na turnaji kendó družstev a jednotlivců v Praze, (L.Laibrt -1.místo, družstvo-3.místo)
• -seminář iaidó v Polné u Jihlavy (Štrejn V.)
• účast na Pražském poháru kendó ( L.Laibrt-5.-8.místo)
• složení zkoušek v kendó (L.Laibrt-2.kyu,M.Bartoš, T.Fiala -3.kyu,V.Šedivý-4.kyu)
• -ukázka kendó a iaidó na st. zámku Kozel
• seminář iaidó ve Zlíně ( Štrejn V.)
• účast na semináři v H.Králové
• ukázka kendó a iaidó v Třebíči
• ukázka kendó a iaidó v Loučovicích (Lipno)
loucovice.jpg

• účast na Vánočním kendování v H.Králové (V.Šedivý-1.místo,L.Laibrt-2.místo, M.Štrejn - 3.místo)
lrg-392-_ast_na_v_no_n_m_kendov_n_v_h.kr_lov_v._ediv_-1.m_sto_l.laibrt-2.m_sto_m._trejn_3.jpg

• Vánoce 2003- cvičení spojené s besídkou pro mládež a rodiče

2004
• -seminář kendó-V.Hotovec
lrg-369-1.jpg

• -seminář kendó -V.Hotovec
lrg-370-2.jpg

• -seminář iaidó- ukázka Katayama Hóki ryu - Akai Ryuichiro (Japonsko)
lrg-371-3.jpg
• -ukázka iaidó na maturitním plese- Č.B.
• -seminář iaidó-Polná u Jihlavy-V.Štrejn
• -Ko jika-dětský turnaj kendó-Belgie (V.Šedivý-3.místo)
• -Koinobori cup-dětský turnaj kendó-Č.B. (M.Štrejn-1.místo)
• -IX.Banri ikku-turnaj kendó-dospělí
• -letní škola-Olšina (5 ti denní soustředění-kendó,iaidó, ninjutsu, kenjutsu,karate,jódó)
lrg-373-5.jpg

Letní škola - Olšina 2004 - 2008 kenjutsu
Jaroslav Pavelka, Martin Bartoš a Lukáš Laibrt

• -seminář kendó, zkoušky (Šedivý- 2.kyu, Štrejn M.-6.kyu, Bašta-7.kyu)
• -seminář iaidó, zkoušky-( Štrejn V-komise,učitelé) Č.Budějovice
• -Budoslavnost Polná- ukázka kendó, iaidó, kenjutsu
• -školení trenérů III.třídy-Č.B.
• -Pražský pohár kendó-(V.Štrejn-5.-8. místo)
• -50 let založení Judó v Písku-ukázka kendó, iaidó (V.Štrejn, V.Hotovec)
• -Budoslavnost Třebíč-ukázka kendó, iaidó (Štrejn V., Hotovec V.)

2005

• -seminář kendó, Č.Budějovice, V.Hotovec
• -Jarní meč, Č.Budějovice, Akai Ryuichiro
• -Jarní soustředění, Měřín, (Štrejn, Akai, Hotovec V.)
• -ukázka Iaidó a Kendó pro tělesně postižené děti Č.Budějovice
• -X.Banri ikku a II.Koinobori cup, Č.Budějovice
• -II.Letní škola-Olšina, Štrejn, R. Akai, Hotovec M. a V.
• -ukázka kendó a iaidó, Č.Budějovice, JAPONSKO A JIŽNÍ ČECHY
• -Seminář iaidó a tankendó,Č.Budějovice, Akai, Štrejn
lrg-374-6.jpg
lrg-393-semin_iaido_a_tankendo_.bud_jovice_akai_trejn.jpg

• -seminář tankendó, Č.Budějovice, Akai, Štrejn
• -Podzimní meč, Č.Budějovice, Akai

2006

• -Jarní meč -seminář iaidó-Č.Budějovice -R.Akai,R.Janovský
• -Seminář kendó-Č.Budějovice-V.Hotovec
• -XI. Banri ikku a III.Koinobori Cup
• -III.Letní škola Olšina-R.Akai , Hotovec V., Štrejn V., Liška V.
• -Podzimní meč-seminář iaidó-Č.Budějovice-R.Akai
• -I.Fudoshinkai Cup-iaidó taikai
• -Vánoce 2006-Branišov

2007

leden Novoroční kendó keiko Praha
-spoluúčast na prvním semináři v roce, tzv. hajime no keiko, pořádaném Kenyukanem Praha za účasti p. R.Akaie
únor Seminář iaidó s p.R.Akaiem - Praha
-spoluúčast na semináři iaidó pořádaném klubem Shinbukan pod vedením p.R.Akaie

Březen Jarní meč-seminář iaidó pod vedením p.R.Akaie
-účast cca 40 iaidoka z klubů Fudoshinkai ČB, Fudoshinkai Písek, Nitchibotsu ryu Děčín, Kenyukan Praha, SKBU Hostivař ( 1 iaidoka) a několika zájemců z řad veřejnosti z Kladna, Prahy a Č.Budějovic. Doufejme, že to bylo důstojné
rozloučení ČFK s p. Akaiem.
lrg-459-06250010.jpg
lrg-460-06230034.jpg
lrg-496-06250001.jpg
lrg-495-06240015.jpg
[Vojtěch Štrejn a Ryuichiro Akai]

Květen Satsuki-turnaj a seminář kendo-Praha
-M.Štrejn se probojoval do čtvrtfinále
-v turnaji družstev jsme obsadili 3. místo
100_0082.jpg
100_0015.jpg
[Satsuki] [Petr Neubauer]

Červen XII. Banri ikku- kendó turnaj
-turnaj pořádaný v rámci NP kendó
III. Koinobori Cup-kendó turnaj pro mládež
-účast pouze 8 mládežníků z celé ČFK
banri_ikku.jpg
[Banri Ikku]

IV. Letní škola Olšina
-předletní soustředění klubu zaměřené na cvičení kendó, iaidó, tankendó a
kenjutsu, zakončené bitvou o Olšinu tentokráte mezi kenši klanu Fudoshinkai

Září
ukázka kendó
-hotel Sen-Marek Štrejn a Vladimír Hotovec
100_0050.jpg
100_0069.jpg
[Marek Štrejn] [Vladimír Hotovec_Marek Štrejn]

Kendo v Třeboni-účast na pravidelném semináři Kenyukanu Praha
101_0110.jpg
100_0089.jpg
[Jiří Vlasatý a Marek Štrejn] [Třeboň]

ukázka kendó v Solnici (jako na japonském hradě)
101_0122.jpg
Č.Budějovice - Marek Štrejn s Vladimírem Hotovcem
101_0130.jpg
[Vladimír Hotovec_Marek Štrejn_2] [Vladimír Hotovec_Marek Štrejn_3]
trg.jpg
Říjen T.G.Cup-turnaj kendó Praha

Podzimní meč, seminář iaidó -přípravný seminář k taikai iaidó
II. Fudoshinkai Cup -další ročník iaidó taikai

Listopad seminář kendó Tábor
-pomoc při semináři nově vznikajícímu klubu kendó v Táboře
-seminář vedl p.V.Štrejn a p.P.Neubauer ( M.Štrejn)

2008

Květen 10. Seminář iaidó v Písku (pod vedením p.V.Štrejna)
-seminář ve spolupráci s Fudoshinkai Písek
lrg-397-sn_mek1_002.jpg
Červen 7. Seminář iaidó v Č.Budějovicích (pod vedením p. V.Hotovce a V.Štrejna)
-seminář k 15. výročí založení klubu spojený se setkáním všech bývalých členů a
prvních učitelů p.V Hotovcem, M.Hotovcem a F.Magalhaesem
snimek1_127.jpg
snimek1_118.jpg
snimek1_090.jpg
8. XIII.BANRI IKKU-turnaj kendó v rámci NP ČFK - Fudoshinové
bi8.jpg

20.-25. V.Letní škola Olšina 2008 -letní soustředění klubu zaměřené na cvičení
kendó, iaidó, tankendó a kenjutsu
letn_kola_fudoshinkai_2009_vod.jpg
listopad 8.-9. I. Fudoshintó (pod vedením p.V.Štrejna)
-seminář iaidó v Č.Budějovicích za účasti členů z klubu, Fudoshinkai Písek,
Kenyukan Praha, domácích a nových zájemců z Veselí n.Lužnicí, Jihlavy a Prahy
narozky_fudoshinto09_063.jpg

Prosinec 13. Seminář iaidó v Písku (pod vedením p.V.Štrejna)
lrg-413-semin_e_08_090.jpg
za účasti členů z klubu Fudoshinkai Písek, České Budějovice a zájemců z Jihlavy, Prahy a Strakonic

2009

únor 28. Seminář iaidó v Písku (pod vedením p.V.Štrejna)

za účasti členů z klubu Fudoshinkai Písek, České Budějovice, Shinbukanu Praha, Nitchibotsu Děčín, Pět kruhů a zájemců z Kladna a Prahy
img_0036.jpg

březen 21. Koinobori Cup Tábor - turnaj kendó pro talentovanou mládež
img_0134.jpg
za účasti klubů Fudoshinkai České Budějovice, Písek a Kendo klub Tábor

duben 25. Koinobori Cup - Písek - turnaj kendó pro talentovanou mládež
koinobori_cup_p_sek_017.jpg
za účasti klubů Fudoshinkai České Budějovice, Písek a Kendó klub Tábor

květen 2. Fudoshintó - seminář iaidó v Č.Budějovicích (pod vedením V.štrejna)
fudoshinto2008.jpg
za účasti klubů Fudoshinkai Č.Budějovice, Písek, Nitchibotsu Děčín a zájemců z Prahy a Veselí nad Lužnicí

červen 13.-17. Olšina 2009 letní škola pro talentovanou mládež zaměřená na cvičení kendó, iaidó, ninjutsu, střelbu z luku a tai jutsu
p1010577.jpg

srpen 15. Seminář iaidó v Děčíně (vedl p.V.Štrejn)
bez_n_zvu.jpg
za účasti klubů Nitchibotsu Děčín, Kenyukan Praha, Fudoshinkai Písek a Č.Budějovice a zájemců z Kladna a Prahy

17.září Podzimní Fudoshinto (vedl p.V.Štrejn)
fudopisek.jpg
za účasti klubů Nitchibotsu Děčín, Kenyukan Praha, Fudoshinkai Písek a Fudoshinkai ČB, dále pak z řad zájemců z Velkého Přítočna a Č.Budějovic

24.10. Koinobori Cup České Budějovice (vedl L.Laibrt a P.Neubauer)

dětský turnaj kendo pro talentovanou mládež, Fudoshinkai ČB a Kendo klub Tábor

2010

13.2. iaidó seminář Písek (Vojtěch Štrejn)

seminář pořádaný klubem Fudoshinkai Písek (Milan Satrapa) za účasti Fudoshinkai ČB, Nitchibotsu ryu Děčín a Pět kruhů Bělčice

Japonská TV Tokio nás natáčela v Písku

3.4.2010 Fudoshintó - iaidó seminář - České Budějovice (V.Štrejn)

seminář pořádaný za účasti Fudoshinkai Písek, Nitchibotsu ryu Děčín a zájemců z Tábora a Plzně

6.11.2010 Fudoshintó - iaidó seminář - České Budějovice (V.Štrejn)

[6.11.2010]

5.2.2011 Fudoshintó iaidó seminář - Písek (V.Štrejn)

26.2.2011 Turnaj dětí Fudoshinkai - České Budějovice (P.Neubauer, L.Laibrt)

19.3.2011 Juko no katana - iaidó seminář - České Budějovice (V.Štrejn)

19.9.2011 Fudoshintó - seminář iaidó Č.Budějovice (V.Štrejn)

2012

24.3.2012 Juko no katana - seminář iaidó a kendó Č.Budějovice (V.Štrejn)

Seo servis [Valid RSS]