Japonský meč a řeč jeho motivů

Jak možná víte, samurajský meč – katana byl jedním ze tří pokladů japonského císaře. Říká se, že v období Kamakura, kdy Mongolové napadli Japonsko, bojovali samurajové s vědomím, že císař má stejný meč, což jim dodávalo síly.

Podívejme se dnes na vnějšek japonského meče a nesnažme se představit si, co je uvnitř. Sledujme motivy, kterými jsou zdobeny tsuba, menuki, tsuka gashira a fuči gane, což jsou velmi důležité části katany. Existuje velké množství druhů a variací a byl by zřejmě problém je spočítat. Motivy, které je zdobily, měly svůj význam.
tsuba1a.jpg
Některé motivy mohou působit silně, jiné elegantně, ale není o nich potřeba složitě přemýšlet. Traduje se, že sledováním protivníkova meče jste byli schopni odhadnout jeho vlastnosti. Použijme nějaké konkrétní, které můžeme vidět na japonských mečích. Například květ švestky. Před příchodem jara začíná švestka kvést. Motivem jsou její pupeny. V minulosti by si lidé řekli: To je taková sezónní záležitost, velmi hřejivá, ještě není jaro, ale on už se na ně připravuje.“
Nebo další motiv – dvě myši a kouzelné kladívko. Dvě myši znamenají dostatek rýže. Bez rýže by nebyly ani myši. Kouzelné kladívko má pak vztah k pokladům. Říká se, že když se s ním buší, vyletují místo jisker poklady. Celý motiv má tedy vztah k bohatství. Člověk, který by jej použil, by se zřejmě chtěl stát bohatým.
tsuba2.jpg
Další možností je pak umístění různých symbolů na jednotlivých částech. Složením všech dohromady pak vzniká celý motiv. Například tsuba s motivem koně a menuki s krávou. Toto spojení – symbol - je velmi zajímavé a vztahuje se k jednomu z hlavních postojů samurajů. Kůň ani kráva moc nemluví, zato hodně pracují. Pokud by proti vám šel samuraj s mečem, také by vám došla řeč.

Moc nemluvit a dobře pracovat. To byl základní postoj samurajů.

Hroznové víno na tsubě a veverka na menuki je dalším příkladem zajímavého motivu. V Japonsku se hroznové víno i válečné umění řekne „budó“, veverka pak „ risu“, což znamená stavět nebo budovat. Jaký je tedy smysl tohoto motivu? V okruhu bojových umění si vytvořím (vybuduji) nějaký cíl. Na meči jsou pouze tato dvě slova, bojové umění a vytvořit. Není tam nic o cíli, protože ten není vidět. Cíl je uvnitř mě. Stejně tak srdce nebo mysl. Na meči se objevují pouze ty motivy, které jsou ve skutečnosti viditelné. Podíváte-li se na jeho majitele, řeknete si: „ Tento člověk má jistě velký cíl.“
Jste tedy schopni odhadnout, na co člověk klade důraz. Proto jsou tyto části meče velmi důležité.
tsuba3a.jpg
Motto: „ Všechny své myšlenky, veškerou svou filozofii, své cíle vložím do katany.“ Přiblíží- li se nějaký samuraj, mám takto vytvořený meč za pasem. Jakmile se pak podívám na meč svého protivníka, jsem schopen přibližně rozpoznat, čeho všeho je schopen. Díky tomu s ním mohu začít komunikovat určitým způsobem o konkrétních věcech. Na začátku jsme zmiňovali motiv kvetoucí švestky – začnu s ním tedy mluvit o počasí. „Dnes je zima, ale už brzy přijde jaro.“ A on mi třeba odpoví: „Je to přesně tak, už se na to těším.“ Tímto způsobem můžeme společně zapříst hovor.
Dnes jsme se zabývali příklady jednoduchých motivů. Ve skutečnosti existují mnohem složitější, například z japonské nebo čínské poezie.

V dobách minulých, například v období Edo, si samurajové krátili dlouhou chvíli odhadováním smyslu motivů na meči. Jejich symbolikou se zabýváme i v současnosti.

Je tedy pochopitelné, že i z tohoto důvodu byla katana pro samuraje velmi důležitým nástrojem.

Archiv Fudoshinkai ČB-ŠV- Rozhovory s učitelem